KKBS บริจาคสบทบสิ่งของเพื่อดูแลผู้ป่วยและเสริมกำลังใจด่านหน้าสาธารณสุข

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่แพร่กระจายทั่วทั้งประเทศไทย ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อพี่น้องประชาชน ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปิดรับบริจาคสิ่งของ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “KKBS รวมใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อรวบรวมสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยและเสริมกำลังใจด่านหน้าสาธารณสุขในโรงพยาบาลสนามในจังหวัดขอนแก่น โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ทีผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตัวแทนชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และตัวแทนชมรมผู้ปกครองคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกันนี้ยังได้ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ “กองทุนร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” ณ จุดรับบริจาค โรงแรมเลอ แคสเซียเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า ในนามของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดเชื้อและป่วยจากไวรัส ขอให้ท่านอาการดีขึ้นและหายขาดในเร็ววัน คณะฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนุนหนึ่งอีกแรงในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน


“คณะฯ ขอขอบพระคุณชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชมรมผู้ปกครองคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ภายใต้กิจกรรม “KKBS รวมใจสู้ภัยโควิด-19 ” โดยการเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น มุ้งครอบ ยาทากันยุง แก้วน้ำเมลามีนแบบหูจับ ชุดพีพีอี รองเท้าแตะ อาหารแห้ง/บะหมี่ถ้วย ปรอทวัดไข้ดิจิทัล เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เครื่องวัดความดันโลหิต จะนำไปช่วยเหลือต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดขอนแก่น ท้ายสุดนี้ คณะฯขอส่งกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดทุกท่านในการปฏิบัติงานสู้กับ COVID-19 ในนามของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณในความเสียสละช่วยเหลือเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดให้กระทบประชาชนให้น้อยที่สุด “ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกล่าว

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

 

Scroll to Top