ชาว มข. รำลึกพระคุณครู “พิธีไหว้ครู 2564”

        กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 “สัปดาห์รำลึกพระคุณครู แบบ New Normal” โดยได้ปรับลักษณะกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับมาตรการของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างปลอดภัย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธีไหว้ครู โดยมีผู้นำองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา พร้อมตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้

ชมผ่าน Facebook

Scroll to Top