Win Win ทุกฝ่าย! เปิดใจผู้ใช้งานจริง ระบบ “Home Isolatio” ม.ขอนแก่น ผู้ป่วยอุ่นใจ ชุมชนวางใจ ไว้ใจหมอดูแลทางไกลได้

วันที่เผยแพร่ :   10 ส.ค. 2564

Win Win ทุกฝ่าย! เปิดใจผู้ใช้งานจริง ระบบ “Home Isolatio” ม.ขอนแก่น ผู้ป่วยอุ่นใจ ชุมชนวางใจ ไว้ใจหมอดูแลทางไกลได้

สำนักข่าว : siamrath.co.th

URL :  https://siamrath.co.th/n/270128

Scroll to Top