“NRF – GTH ผนึกกำลัง มข.” สู่การเป็นเจ้าแรกปลูกกัญชงของประเทศ บนพื้นที่กว่า 400 ไร่ ตั้งเป้าพาพืชเศรษฐกิจกัญชงของประเทศไทย สู่ตลาดโลก

สำนักข่าว : positioningmag.com

URL :  https://positioningmag.com/1345113

วันที่เผยแพร่ :  4  ส.ค. 2564

Scroll to Top