การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ตามนโยบายรัฐบาล

* ลงทะเบียนได้ที่ https://relief-fund.kku.ac.th
* ขอย้ำให้นักศึกษาที่กู้ กยศ. ลงทะเบียนให้ครบทุกคน 100% เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือในโครงการนี้
* นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าระบบ relief-fund kku สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ REG ITSupport Service https://www.facebook.com/regitsupportservice/
Scroll to Top