อธิการบดี มข. ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ครั้งที่ 6/2564

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ครั้งที่ 6/2564 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ร่วมประชุมกว่า 20 ท่าน  ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา

 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า การขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ต้องอาศัยการ ออกแบบกระบวนงานอย่างเป็นระบบ ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีการปรับปรุงที่ดี โดยอาศัยการทำงานจากทุกภาคส่วน เชื่อว่าเราสามารถทำได้หากทุกฝ่ายร่วมมือกันจะนำพามหาวิทยาลัยขยับสู่อันดับที่สูงขึ้นในอนาคต

Scroll to Top