มข.ตามติดงานอุทิศเพื่อสังคมที่จ.อุบลฯ นำโมเดล “มข.แก้จน” ฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามติดงานอุทิศเพื่อสังคมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี หลังโดนโพดุล และคาจิกิ ถล่มหนักทำน้ำท่วมกว่า2เดือน นำโมเดล “มข.แก้จน” ช่วยฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2562 รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. ลงพื้นที่ ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน ข้าวก่ำหวาน ถั่วไร้ค้าง ซึ่งเป็นผลผลิตจากการศึกษาวิจัยของ มข. พร้อมด้วยเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ให้เป็นความช่วยเหลือในเบื้องต้น หลังปรับสภาพพื้นดินปลูกพืชระยะสั้นเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในระยะสั้น เป็นการฟื้นฟูเร่งด่วน แล้วจึงได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการส่งเสริมในระยะต่อไปโดยใช้องค์ความรู้ รูปแบบจากการดำเนินโครงการ “มข.แก้จน” ที่ มข. ดำเนินการมาแล้วกว่า 6 ปี เป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ที่ประสบภัยดังกล่าว

หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักอีกแห่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทานอาหารพักผ่อนของจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงที่หาดคูเดื่อ โดย ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สำรวจสภาพพื้นที่หาดคูเดื่อ หลังจากนั้นได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาหาดคูเดื่อหลังน้ำท่วมที่มุ่งให้ความสำคัญกับคนในชุมชนในการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนที่จะพัฒนาร่วมกันต่อไป

โดยแนวทางการพัฒนาในเบื้องต้นมุ่งสร้างความเชื่อมโยงให้ครบในห่วงโซ่ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมของหาดคูเดื่อในแต่ละปีมูลค่าหลายร้อยล้านบาททั้งที่เป็นรายได้โดยตรงให้คนในชุมชน และรายได้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงในและนอกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หลังการลงพื้นที่ครั้งนี้ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้พิจารณาประสานงาน ขอรับทุนที่จะมาดำเนินการในขั้นต่อไป

Scroll to Top