ใช้ง่ายผ่านแอพฯ! อว.เปิดตัวระบบดูแลและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด-19 แบบแยกตัว

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2564

ใช้ง่ายผ่านแอพฯ! อว.เปิดตัวระบบดูแลและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด-19 แบบแยกตัว

สำนักข่าว :         naewna.com

URL : https://www.naewna.com/local/590414

Scroll to Top