สำนักหอสมุดสนับสนุนอุปกรณ์กำจัดเชื้อให้ทีมบุคลากรด่านหน้า รพ.ศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรจาก KKU Maker space สำนักหอสมุด ได้ส่งมอบอุปกรณ์กำจัดเชื้อด้วย UVC ซึ่งทีม KKU Maker Space ได้ประยุกต์ขึ้น เพื่อใช้สำหรับการกำจัดเชื้อโรคภายในรถ ambulance เพื่อลดการสะสมและแพร่กระจายเชื้อในรถ ambulance ซึ่งทีมบุคลากรด่านหน้าใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนางสุนทราพร วันสุพงศ์ ผู้ตรวจการพยาบาลแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมบุคลากรด้านหน้ารับมอบ

 

“เพราะความปลอดภัยของบุคลากรด่านหน้าที่ช่วยพวกเราในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญที่สุด  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมุ่งคิดค้น ประดิษฐ์หรือ ประยุกต์ อุปกรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น” สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจเพื่อชาติในครั้งนี้

 

ข่าว: รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์
ภาพ: อัคริมา สุ่มมาตย์

Scroll to Top