มข. ดัน KKU Flagships Projects 4 โครงการใหญ่ มุ่งพัฒนา สุขภาพ ระบบทำงาน สภาพแวดล้อม วิจัยนวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจง และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

การประชุมชี้แจง และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกิดการรับทราบและนำไปปฏิบัติในระดับส่วนงาน หน่วยงาน อย่างทั่วถึง

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึง  4 โครงการสำคัญ KKU Flagships Projects ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งดำเนินการอย่างเต็มที่ ประกอบด้วย

โครงการ Medical Hub การสร้างศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ที่เกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์  และ คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 การจัดการด้าน ERP หรือ Enterprise Resource Planning การบริหารทรัพยากรขององค์กรให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ เป็นระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับทุกคณะ เชื่อมโยงกันทั้งมหาวิทยาลัย  เช่น public planning ที่จะอยู่บน digital platform  ไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชี คลังสินค้า ห่วงโซ่อุปทาน

โครงการ KKU Park & Campus Village มีการเพิ่มที่พักสำหรับนักศึกษา เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุน สร้างที่พักในราคาที่ไม่แพงเป็นทางเลือกให้นักศึกษา  ที่พักสำหรับบุคลากรทางฝั่งทิศใต้ หรือสีฐานที่เป็นบ้านหลังเตี้ยทรุดโทรมจะทยอยรื้อ  และสร้างอาคารสูงโดยให้เอกชนมาลงทุน  เพื่อสร้างที่พักราคาถูกกว่าภายนอก เป็นทางเลือกสำหรับบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการปรับพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด ต่างๆ อาทิ พื้นที่เพื่อการเรียนรู้และการวิจัยข้ามสาขา พื้นที่เพื่อการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ  พื้นที่เพื่อการเชื่อมโยงกับสังคม พื้นที่เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อความสงบทางจิตวิญญาณ

โครงการที่ 4 เป็นการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ โดยเป็นการนำความรู้และเทคโนโลยี นำไปสู่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย ในขณะนี้ มีหลายด้าน อาทิ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน กัญชง กัญชา  เซ็นเซอร์   โดยนวัตกรรมทั้งหมดมีศักยภาพที่จะนำไปสู่การตั้งบริษัท ร่วมทุนกับเอกชนรายย่อยได้

โดยทั้ง 4  โครงการนี้ที่ยังอยู่ภายใต้แนวคิด KKU Transformation ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้า และการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ามกลางวิกฤตการณ์การศึกษา

Scroll to Top