มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2564

มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

สำนักข่าว : khao24h.net

URL : https://khao24h.net/share/news-7-13-b75569e71e3608fc71bad726bf09239c