ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง

วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2564

 ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง

 สำนักข่าว : facebook: ข่าวขอนแก่น

URL : https://www.facebook.com/1538518369724781/posts/2919666881609916