ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพันธมิตร พัฒนาหลักสูตร AI for VEC ให้มีความทันสมัยแบบครบถ้วนสมบูรณ์

 วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ค. 2564

 ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพันธมิตร พัฒนาหลักสูตร AI for VEC ให้มีความทันสมัยแบบครบถ้วนสมบูรณ์

 สำนักข่าว : – หนังสือพิมพ์ เพื่อปวงชน pheupuangchon.com

URL : https://www.pheupuangchon.com/132649/

 

Scroll to Top