มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับกาลพฤกษ์ช่อใหม่ ช่อที่ 58 เข้าสู่รั้วมอดินแดงอย่างอบอุ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับกาลพฤกษ์ช่อใหม่ ช่อที่ 58 เข้าสู่รั้วมอดินแดงอย่างอบอุ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดเปิดเรียนภาคการศึกษาใหม่ ประจำปีปีการศึกษา 2564  ในวันจันทร์ที่ 12  กรกฎาคม 2564 ผู้ปกครองที่เดินทางเข้ามาส่งบุตรหลานของตนเองที่เป็นนักศึกษาใหม่เข้าสู่หอพัก ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากพี่เลี้ยงคณะต่าง ๆ ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีความเคร่งครัดในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์โควิด

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับกาลพฤกษ์ช่อใหม่ ช่อที่ 58 เข้าสู่รั้วมอดินแดงอย่างอบอุ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับกาลพฤกษ์ช่อใหม่ ช่อที่ 58 เข้าสู่รั้วมอดินแดงอย่างอบอุ่น

จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดเปิดเรียนภาคการศึกษาใหม่ ประจำปีปีการศึกษา 2564  ในวันจันทร์ที่ 12  กรกฎาคม 2564 ทำให้บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มคึกคักขึ้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคมเป็นต้นมา เพราะผู้ปกครองต่างเดินทางเข้ามาส่งบุตรหลานของตนเองที่เป็นนักศึกษาใหม่เข้าสู่หอพัก ในช่วง 6 – 7 กรกฎาคม เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดเทอม โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก        พี่เลี้ยงคณะต่าง ๆ ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีความเคร่งครัดในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์โควิด ซึ่งมีการประชุมวางแผนทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับนโยบายจากมหาวิทยาลัย       มาสู่การปฏิบัติอย่างเข้มข้น ภายใต้การนำของ รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองพัฒนานักศึกษา  กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการจัดแบบออนไลน์  พร้อมย้ำให้ยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่  D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย          T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 ความว่า  สวัสดีครับนักศึกษาใหม่ กาลพฤกษ์ช่อที่ 58 ทุกคน ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่กาลพฤกษ์ช่อที่ 58  สู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยความยินดี เนื่องจากสถานการณ์โควิด การต้อนรับอย่างเป็นทางการจึงถูกเลื่อนออกไป แต่จะได้มีการจัดต้อนรับอย่างเป็นทางการในเวลาที่เหมาะสม ในโอกาสนี้ผมอยากจะถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดี ส่งความรัก มาอย่างนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับ ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ามาอยู่ในรั้วมหาลัยขอนแก่นอย่างมีความสุข ขอให้ระยะเวลาตามหลักสูตร 4 ปี 6 ปี ให้ เกิดประโยชน์ต่อตัวของนักศึกษาเอง ทั้งการเรียนรู้ ทั้งวิชาการ การเรียนรู้สังคม เรียนรู้การใช้ชีวิต เพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกไปเป็นบัณฑิต แล้วก็ไปทำงานให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในภาคส่วนต่างๆ ขอให้นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีสติ ระมัดระวังในการใช้ชีวิต  ส่วนทางด้านวิชาการ ในช่วงโควิด นักศึกษาก็อาจจะยังไม่ได้มาเรียนอย่างเต็มที่ในห้องเรียนยังเป็นการเรียนออนไลน์ แต่ผมคาดว่าตอนนี้วัคซีนโควิดสำหรับนักศึกษาเราจะมาในปลายเดือนนี้ ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวนะครับเราจะพยายามหาวัคซีนให้กับนักศึกษาให้ได้มากที่สุดครับก็คิดว่าน่าจะเกิดร้อยละ 80  ภายในเดือนสิงหาคม หรือกันยายน หลังจากนั้นเราได้กลับมาจัดการเรียนการสอนกันแบบปกติ นักศึกษาก็จะได้มาเจอเพื่อน มามีกลุ่ม มีการพบปะอาจารย์ ขอถือโอกาสนี้ แสดงความยินดีอีกครั้ง และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ด้วยความยินดียิ่งครับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับกาลพฤกษ์ช่อใหม่ ช่อที่ 58 เข้าสู่รั้วมอดินแดงอย่างอบอุ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับกาลพฤกษ์ช่อใหม่ ช่อที่ 58 เข้าสู่รั้วมอดินแดงอย่างอบอุ่น

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในช่วงก่อนเปิดเทอม เช่น วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น [KKU Freshers Welcome Series 2021 – KKU FWS 2021] กิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่ สู่รั้วมอดินแดง มีการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่จากองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ประกอบไปด้วย องค์การนักศึกษา, สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เสต็ปมือรวมใจของ KKU 58  เปิดตัวพี่ประจำกลุ่มสัมพันธ์ออนไลน์ กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ตอน เปิดโลกกิจกรรม  KKU Freshers Welcome Series 2021 Opening the world of KKU activity  โดยผ่านช่องทางกิจกรรม เฟสบุ๊ก “กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่ความเป็นสากล” เป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรัอมแก่นักศึกษาใหม่ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2564  โดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทั้งหมด 7 กิจกรรม โดยนักศึกษาใหม่สามารถเลือกเข้ารับชมได้ตามสมัครใจ หรือถ้าไม่สามารถเข้ารับชมกิจกรรมได้ในเวลาที่กำหนด จะมีการ RERUN            เทปบันทึกกิจกรรมในเวลา 17.00-20.00 น.ของแต่ละวัน ซึ่งนักศึกษาที่เข้ารับชม RERUN เทปบันทึกกิจกรรมจะได้รับหน่วยกิจกรรมเช่นเดียวกับการเข้าฟังการถายทอดสดออนไลน์ โดยนักศึกษา มข. และบุคลากร มข. เข้ารับชมโดย Log In ผ่านระบบ KKU Mail (@kkumail.com, @kku.ac.th  เป็นต้น

 

รวบรวม / ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ  :  กองสื่อสารองค์กร / ปรีดี  ศรีตระกูล   กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University warmly welcomes the 58th Freshman Class

https://www.kku.ac.th/11622

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top