สำนักหอสมุดผนึกกำลังช่วยรพ.ในการดูแล “คลัสเตอร์ฟันน้ำนม” ปลอดภัย ไร้กังวลกับตู้หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และรศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมทีมงานจาก KKU Maker Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบตู้หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ หอผู้ป่วย 6จ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โดยมี รศ.พญ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อใช้ในการป้องกันการสะสมและแพร่กระจายของเชื้อในบริเวณหอผู้ป่วย ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ โควิด-19 ที่กำลังรักษาตัว ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สำหรับตู้หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC ที่สำนักหอสมุดมอบให้นี้จะสามารถช่วยกำจัดเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศ เป็นการลดการสะสมของเชื้อและป้องกันการแพร่เชื้อภายในอาคารได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอีกด้วย

 

ข่าว/ภาพ : นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์

Scroll to Top