เลือดสีอิฐเข้มข้น! สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างลิฟต์ขนส่งชั่วคราวสนับสนุนภารกิจ รพ.สนาม ฯ มข.

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มข. จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างลิฟต์ขนส่งชั่วคราวสนับสนุนภารกิจรพ.สนามผู้ป่วยโควิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มข. สนับสนุนงบประมาณให้คณะวิศวกรรมศาสตร์สร้างลิฟต์ขนส่งชั่วคราวให้แก่ รพ.สนาม ผู้ป่วยโควิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงและลดภาระการขนน้ำ อาหาร ให้แก่ผู้ป่วยจากชั้น 1 ไปถึงชั้น 4

 

ลิฟต์ขนส่งชั่วคราวสนับสนุนภารกิจรพ.สนามผู้ป่วยโควิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลิฟต์ขนส่งชั่วคราวสนับสนุนภารกิจรพ.สนามผู้ป่วยโควิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

…..นับตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันย่างเข้าสู่เดือนที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หอพัก 26) ทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลสนามมีมาตรฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าเป็นแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ทั่วไป พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เภสัชกร และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประจำการ นอกจากการดูแลด้านของสุขภาพแล้วภารกิจหนึ่งที่สำคัญคือ การที่จะต้องนำสิ่งของ อาหาร อุปกรณ์ต่าง ๆ ไปให้ผู้ป่วยตามชั้นต่าง ๆ ซึ่งมีถึง 4 ชั้น หลายรอบต่อวันรวมถึงน้ำหนักที่มาก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้คณะวิศวกรรมศาสตร์สร้างลิฟต์ขนส่งชั่วคราวให้แก่ รพ.สนาม ผู้ป่วยโควิดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี        นายภวัต จันทร์แสง ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มข. เป็นผู้แทนมอบทุนสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงและลดภาระการขนน้ำ อาหาร ให้แก่ผู้ป่วยจากชั้น 1 ไปถึงชั้น 4 โดยมีการส่งมอบและเริ่มใช้งานไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงการสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้ว่า เริ่มจากที่ได้รับข้อมูลจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสนาม ว่าในแต่ละวันจะต้องขนน้ำ อาหาร ขึ้นไปให้ผู้ป่วยทุกวัน ทั้งที่อยู่ชั้น 2 จนไปถึงชั้น 4 ทำให้เหนื่อยมาก เจ้าหน้าที่ไม่พอและส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิง รวมถึงมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะต้องขึ้นไปเตรียมน้ำ และสิ่งของต่าง ๆ ให้ผู้ป่วย เมื่อรับทราบปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการจัดทำลิฟต์ขนของชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือและลดภาระการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งการจัดสร้างลิฟต์ขนส่งชั่วคราวให้แก่ รพ.สนาม ฯ ครั้งนี้  ได้รับการนับสนุนงบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์  มอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดสร้าง โดยใช้งบประมาณ 35,000 บาท

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หอ26)
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หอ26)

รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามขอนแก่นแห่งที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หอ26) กล่าวว่า การมีลิฟท์ขนของที่โรงพยาบาลสนามนั้นมีประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถขนของนำส่งทั้งอาหาร สิ่งของต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยในชั้นที่ 2-4 ของโรงพยาบาลสนาม ซึ่งปกติจะให้พยาบาลเป็นผู้นำส่ง ซึ่งต้องใช้กำลังคนอย่างมาก และต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาทางพยาบาลก็มีการประยุกต์ โดยใช้รอกนำส่งสิ่งของ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้ในระดับหนึ่ง  พอได้รับการสนับสนุนลิฟท์นำส่งสิ่งของจากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากจริงๆ ผมในนามของโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณอย่างยิ่ง  นอกจากนั้น รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า ยังแสดงความห่วงใยถึงนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่ช่วงของการเปิดเทอมด้วยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดขอนแก่นและทั่วประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดง่ายมาก ดังนั้นเราควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 การป้องกันโรค การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และการร่วมเป็นจิตอาสาช่วยโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ทำให้น้องใหม่นั้นได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคดีขึ้น จึงจัดกิจกรรรมรับน้องใหม่แบบวิถีใหม่

 

รวบรวม / ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ : กองสื่อสารองค์กร / คณะวิศวกรรมศาสตร์

Great spirit of the Faculty of Engineering and the Faculty Alumni – building a forklift to support the operation of KKU Field Hospital!

https://www.kku.ac.th/11541

นายภวัต จันทร์แสง ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. เป็นผู้แทนมอบทุนสนับสนุน
นายภวัต จันทร์แสง ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มข. เป็นผู้แทนมอบทุนสนับสนุน

Scroll to Top