GISTDA เตรียมทำสมุดปกขาว-แผนที่นำทางแห่งชาติ เตือนสภาพอากาศที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต

สำนักข่าว: naewna.com

URL :  https://www.naewna.com/likesara/582910

วันที่เผยแพร่: 25  มิ.ย. 2564

About The Author