เชิญร่วมหล่อเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อแห่เทียนพรรษา

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดขอนแก่น
ร่วมหล่อเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
เพื่อแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูนจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ หอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา 10.00-19.00 น. ทุกวัน

 

Scroll to Top