บริการแจ้งซ่อมโทรศัพท์ผ่าน Line Official Account

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแจ้งซ่อมโทรศัพท์ ผ่านช่องทาง Line Official Account

Scroll to Top