ขอเเสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมแฮกกะธอน (U2T Hackathon 2021)

🎉🎉Congratulations 👏🏻👏🏻
ขอเเสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมแฮกกะธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาคเครือข่ายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 21 ทีม

Scroll to Top