เปิดแล้ว ! ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19  รพ.ศรีนครินทร์ เน้นสโลแกนเพียง 5 ขั้นตอน จ้วด ดี  อีหลีเด้อ!

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564  จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเปิดศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงาน นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ในการนี้มี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สื่อมวลชน ประชาชนที่มารับบริการ ร่วมพิธีเปิดกว่า 100 คน ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ ประชาชนทั่วไป ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ตามแผนการบริหารวัคซีนของประเทศนั้น  นับว่าได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงพยาบาลเครือข่าย อาทิ  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น  โรงพยาบาลจิตเวช ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนและร่วมดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งท่านอธิการบดี ได้เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดการ การออกแบบ การบริการ การร่วมมือในครั้งนี้ทำให้การบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 ของศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นไปด้วยดี สามารถให้บริการฉีดวัคซีนในการฉีดเบื้องต้นได้ถึงวันละ 1,500 คนต่อวัน  ซึ่งหากในอนาคตได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่ม โรงพยาบาลศรีนครินทร์จะมีศักยภาพในการฉีดวัคซีนได้ถึง4,000 คนต่อวัน

“มีประชาชนลงทะเบียนที่เลือกหน่วยบริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากหมอพร้อม กว่า 8,900 คน  ซึ่งในเบื้องต้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 4,200 โดส  และในสัปดาห์ถัดไปที่มีวัคซีนมาเติม เจ้าหน้าที่จะฉีดให้ครบตามเป้าหมายต่อไป  ซึ่งขั้นตอนในการรับบริการการฉีดวัคซีน จะเน้นความสะดวกและขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ดังสโลแกนที่ว่า  5 ขั้นตอนสำหรับฉีดวัคซีนโควิด-19 ” จ้วดอีหลีเด้อ” ประกอบด้วย 1. จุดลงทะเบียน 2. จุดวัดชีพจร/วัดความดัน 3.จุดฉีดวัคชีน 4. จุดสังเกตอาการ 5. จุดรับบัตรนัดครั้งถัดไป เป็นลำดับสุดท้าย”นพ.สมชายโชติ กล่าว

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการการจังหวัดขอนแก่น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  ขอขอบคุณเซ็นทรัลพลาซาที่ เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ทำให้ชาวขอนแก่นได้รับการดูแล และ ได้รับความสะดวกในการใช้บริการสมกับการเป็นเมือง Smart City และได้พิสูจน์ การเป็น medical Hub หรือ ศูนย์กลางทางการแพทย์ การดำเนินการวันนี้มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้อำนวยการในภาพรวมของจังหวัด และ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการอำนวยความสะดวก ณ  ศูนย์อำนวยการฉีดวัคซีน เซ็นทรัล พลาซ่า ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลเครือข่าย ที่ได้จัดคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข รวมไปถึงภาคเอกชน มาช่วย สนับสนุนกัน ถือว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจสำคัญที่พวกเราจะช่วยกันในการทดแทนบุญคุณ ผู้มีคุณูปการที่ดูแลพวกเรามาตั้งแต่เด็ก จนทำให้พวกเรามีโอกาสได้มารับใช้ประชาชน

“วันนี้เป็นโอกาสที่ได้ทดแทนพระคุณผู้สูงวัยที่ท่านดูแลพวกเรามาวันนี้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการดูแล ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ที่จะทำให้ครอบครัวของผู้ป่วยรู้สึกคลายกังวล วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้ช่วยขจัด ภัยร้าย ต่อครอบครัว ต่อสังคมของพวกเรา และยังถือเป็นการเตรียมเปิดจังหวัด เปิดประเทศด้วย ผมขอเน้นย้ำไปยังญาติและผู้ที่รับวัคซีน เมื่อรับวัคซีนไปแล้วท่านห้ามชะล่าใจ หรือ ประมาท  แต่ท่านยังต้องปฏิบัติ ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างทางสังคม ตรวจวัดอุณหภูมิ ในการไปตามสถานที่ต่างๆ ต้องสแกนไทยชนะ เพื่อให้พวกเราปลอดเชื้ออย่างแท้จริง เพราะการรับวัคซีนไปแล้วนั้น เป็นการป้องกันไม่ให้มีอาการหนักเมื่อรับเชื้อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รับวัคซีนแล้วจะมีกำลังใจที่ดีขึ้น ขอขอบคุณท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในวันนี้ได้นำนักศึกษาแพทย์ มาช่วยบริการประชาชนด้วย ทำให้น้องๆ ได้เห็นการทำงานภายใต้สถานการณ์จริง ภายใต้โรคอุบัติใหม่ที่มีกลุ่มคนที่จะต้องดูแลจำนวนมาก ขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่เป็นหลักให้กับเราที่ทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด และการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างราบรื่น ขอขอบพระคุณผู้ทำงานปิดทองหลังพระทุกหน่วยอีกครั้ง” ผู้ว่าราชการการจังหวัดขอนแก่น กล่าว

ทั้งนี้ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 7 – 24 มิถุนายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนรถปรับอากาศ (KST)  shuttle bus บริการรับ-ส่ง บุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อรับการฉีดวัคซีน “มข.-เซ็นทรัล” ฟรี บริการทุก 30 นาที ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยให้บริการจากลานจอดรถศูนย์วัฒนธรรม ส่งตรงถึงลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

📱 0868713765 (ประสานการบริการรถรับ-ส่ง)

📱 06-2229-4555, 09-1938-7686, 043-366-603, 043-363-933 (ประสานข้อมูลการรับวัคซีน รพ.ศรีนครินทร์)

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์

Covid-19 Vaccination Center of Srinagarind Hospital now opens – taking only 5 steps for the shot

https://www.kku.ac.th/10648

MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา”