เยาวชนไทยเจ๋ง คว้า 6 รางวัล บนเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก

สำนักข่าว: mhesi.go.th

URL :  https://www.mhesi.go.th/index.php/news/3703-6.html

เผยแพร่วันที่  28 พฤษภาคม 2564

Scroll to Top