โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ณรงค์ชัย อัครเศรณี” นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักข่าว: facebook: TNEWS – ทีนิวส์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ณรงค์ชัย อัครเศรณี” นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

URL :

https://www.facebook.com/109027265795454/posts/4593843690647100

วันที่เผยแพร่: 30 พ.ค. 2564

Scroll to Top