มข.จัด ‘ตู้ปันสุข’ ปันน้ำใจให้ผู้ป่วย ‘รพ.สนาม’

สำนักข่าว: khao24h.net

มข.จัด ‘ตู้ปันสุข’ ปันน้ำใจให้ผู้ป่วย ‘รพ.สนาม’

URL:  https://khao24h.net/share/news-22-12-83fec57faee317b9e6fbf50dc2bfbaa5

วันที่เผยแพร่: 1 พ.ค. 2564

Scroll to Top