คอลัมน์: ด้วยสมองและสองมือ: แพทย์-วิศวะ ‘มข.’ ผลิต ‘PAPR Suit’ ชุดเซฟบุคลากรแพทย

Scroll to Top