สำนักหอสมุด ส่งมอบหน้ากากผ้า 1,000 ชิ้น สนับสนุนบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษา Covid-19

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ได้ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมี ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฝ่ายบริการทางการแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยหน้ากากผ้านี้ สำนักหอสมุด ร่วมกับสมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชน และส่งมอบแด่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น ก่อนส่งมอบหน้ากากได้ผ่านกระบวนการซักและฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำนักหอสมุด ผู้ใช้บริการ และประชาชนทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคน เป็นกำลังใจให้จากพวกเราทุกคน

ข่าว/ภาพ: นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

Scroll to Top