มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบหน้ากากจากภาคเอกชนเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม มข.

สำนักข่าว :mfocusnews

URL : https://mfocusnews.com/archives/19260/

วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2564

Scroll to Top