มข.จัดหาอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ติดตั้งให้นักศึกษาได้ใช้งานครบทุกหอพัก พร้อมเสริมมาตรการเข้มงวดการเข้าออกและเพิ่มการดูแลความสะอาดทั่วบริเวณ

        รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้เป็นผู้แทนอธิการบดีไปส่งมอบเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์เพื่อไปติดตั้งให้กับหอพักนักศึกษา เผยว่า อธิการบดีและผู้บริหารทุกคนล้วนรู้สึกห่วงใยต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง อยากให้นักศึกษาของเราทุกคนมีความปลอดภัยจากสถานการณ์ของการระบาดของเชื้อโควิด – 19 ซึ่งเราได้มีการดำเนินตามมาตรการต่างๆที่เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนมาในทุกระลอกของการระบาด สำหรับในครั้งนี้ถือว่ามีความรุนแรงของการแพร่ระบาดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่นักศึกษาของเราต้องมีการสอบ จึงได้ฝากให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องการให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตนเองของนักศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงของโอกาสการสัมผัสโรค โดยเฉพาะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังที่แออัด ซึ่งทั้งนี้เราจะพยายามอำนวยความสะดวกและดูแลนักศึกษาของเราทุกคนให้ดีที่สุด


       

        รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดหาเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 32 ชุดด้วยงบประมาณกว่า 5 หมื่นบาท โดยเป็นการดำเนินโครงการที่มาจากสำนักงานอธิการบดี โดย คุณ สุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้นำเสนอโครงการภายใต้นโยบายของ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อไปติดตั้งให้นักศึกษาได้ใช้งานในหอพักนักศึกษาให้ครบตามจำนวนหอพัก ซึ่งอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบสามารถเปลี่ยนขวดเจลแอลกอฮอล์ได้ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน โดยหลังจากนี้ยังจะได้ประสานงานไปยังคณะเภสัชศาสตร์ มข.เพื่อขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดจากครั้งที่ผ่านมา
        วันที่ 23 เมษายน 2564 ที่บริเวณด้านหน้าหอพักที่ 3 ในการมอบเจลแอลกอฮอล์พร้อมอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ ในครั้งนี้ โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้ส่งมอบให้กับ คุณไพรัตน์ ขันธ์แก้วกอบศิริ ผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย คุณ สุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คุณ เพ็ญนภา ชนะทัพ หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพกองบริการหอพักนักศึกษา ร่วมในพิธี


       

        โดยหลังจากมอบเสร็จสิ้นแล้ว คุณไพรัตน์ ขันธ์แก้วกอบศิริ ผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา ได้กล่าวว่า ในส่วนของหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าพักอาศัยได้มีความสะดวกปลอดภัยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยในหอพักเรายังมีตัวแทนนักศึกษาที่คอยช่วยเหลือดูแลในฐานะกรรมการหอพักรวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักที่มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องช่วยสอดส่องอำนวยความสะดวก ซึ่งยังมีหน้าที่ในการสื่อสารทำความเข้าใจให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้ถือเป็นเวลาที่ต้องสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกเพื่อให้นักศึกษาของเราได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ที่ผ่านมาเราได้จัดเจลแอลกอฮอล์ให้นักศึกษาได้ใช้ทำความสะอาดโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้สนับสนุน ในส่วนของการเพิ่มมาตรการต่างๆภายในหอพักยังได้กำชับการดูแลเรื่องความสะอาดของพนักงานเป็นพิเศษ มีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่อาจมีการสัมผัสของนักศึกษาจำนวนมาก เช่นลูกบิด ราวบันได จัดสบู่ล้างมือในห้องน้ำทุกชั้น จัดการขยะไม่ให้เกิดการหมักหมมเป็นแหล่งเกิดเชื้อโรค รวมทั้งการที่มหาวิทยาลัยได้จัดหาเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ แบบเท้าเหยียบที่เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งานครบทุกหอพัก สำหรับการเข้าออกหอพักยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคัดกรองและกำกับให้เป็นไปตามระเบียบของหอพัก หากมีผู้ที่เจ็บป่วยภายในหอพักจะมีการแจ้งผ่านกลไกต่างๆและมีแผนในการดูแลช่วยเหลือที่ได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ทุกอย่างได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งทั้งจากนักศึกษาและทุกฝ่าย คุณไพรัตน์ ขันธ์แก้วกอบศิริ ผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา กล่าวในที่สุด

ข่าว – ภาพ อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top