อธิการบดี มข. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รพ.สนามแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ( หอพัก 26)

สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้ตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 แห่งแรกของจังหวัดขอนแก่นอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

วันนี้ ( 20 เม.ย. 2564) เวลา 09.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  จึงเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานอีกครั้ง   โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการ รพ.สนามฯ ให้การต้อนรับ พร้อมให้ความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า

 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขวา) และรศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ซ้าย)

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีทรัพยากรที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนภาวะวิกฤตของประเทศ  และจังหวัดขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ จังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม นำหอพักที่ 26 ที่ปรับปรุงใหม่แล้วเสร็จพอดียังไม่มีการจัดนักศึกษาเข้าพัก   ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามมีมาตรฐาน ตามหลักกระทรวงสาธารณสุข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงให้มีความปลอดภัย มีการกำหนดพื้นที่  มีการวางระบบกำจัดของเสียต่าง ๆ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อหนุนประเทศก้าวข้ามภาวะวิกฤตอย่างดีที่สุด”

KKU President visits and supports officers on duty at the first Field Hospital of Khon Kaen (Dorm 26, KKU)

https://www.kku.ac.th/10317

 

ภาพ/ข่าว : กองสื่อสารองค์กร มข.

 

Scroll to Top