‘เอนก’ สั่ง อว. เปิดโรงพยาบาลสนามทุกจังหวัด 7,530 เตียง รับผู้ป่วยโควิด-19

สำนักข่าว : news.trueid.net

 ‘เอนก’ สั่ง อว. เปิดโรงพยาบาลสนามทุกจังหวัด 7,530 เตียง รับผู้ป่วยโควิด-19

URL : https://news.trueid.net/detail/5A2k17p7mY4X

 วันที่เผยแพร่ : 12 เม.ย. 2564

Scroll to Top