ขอนแก่น ใช้หอพักใน ม.ขอนแก่น เป็น รพ.สนาม

สำนักข่าว : 77kaoded

URL : https://www.77kaoded.com/news/aekkapongputta/2097980?fbclid=IwAR0qqVCkdTEpoEjOrH_a9zcGrakpegWjaAZu72_i2JwVd4fbURWp2C9hqG8

วันที่เผยแพร่ :  15 เมษายน 2564

Scroll to Top