“เอนก” สั่งการให้ อว.เปิดโรงพยาบาลสนามอีก 7,530 เตียง เต็มที่ทุกจังหวัด พร้อมรับผู้ป่วยโควิดเพิ่ม

สำนักข่าว : พิมพ์ไทย

URL : https://www.pimthai.co.th/67723

วันที่เผยแพร่ :  14 เมษายน 2564

Scroll to Top