วันสถาปนากองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และพิธีเปิดศูนย์ Happy place มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนากองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และพิธีเปิดศูนย์ Happy place มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ บริเวณอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร และพระสงฆ์วัดถ้ำผาเกิ้ง รวมจำนวน 9 รูป ประกอบพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากร และรำลึกถึงการก่อตั้งกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ชื่อเดิม กองกิจการนักศึกษา) อันเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจในการทำงานด้านการบริการและพัฒนานักศึกษา และเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และคณะหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และพิธีเปิดศูนย์ Happy Place มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set?vanity=SAARKKU&set=a.4032561063527115

 

Scroll to Top