กรมอนามัย เร่งยกระดับคนไทยรอบรู้สุขภาพ ขับเคลื่อนผ่าน สสอ. 100 อำเภอ พื้นที่ภาคเหนือ

สำนักข่าว : กระทรวงสาธารณสุข

URL : https://pr.moph.go.th/?url=pr%2Fdetail%2F2%2F02%2F156193%2F

วันที่เผยแพร่ : 2 เมษายน 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับคนไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ 100 คน จาก 100 อำเภอ ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ แก่ประชาชนในพื้นที่

Scroll to Top