มข. ยกระดับสำนักบริการวิชาการ สู่ College of Arts and Science ปรับตัวรับการเรียนยุคใหม่

สำนักข่าว : brandbiznews

มข. ยกระดับสำนักบริการวิชาการ สู่ College of Arts and Science ปรับตัวรับการเรียนยุคใหม่

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ พร้อมการส่งมอบตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ จาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มอบให้ รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ที่ได้รับการสรรหาและจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 2564 วาระ 4 ปี  ณ ห้องประชุมดุสิตตา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

URL : http://brandbiznews.com/news/detail/d21a5e13-fcac-40f4-8c3b-15155baab44a

วันที่เผยแพร่ : 06 เม.ย. 2564

Scroll to Top