KKU Huso Open House “มานุดมานี่” กิจกรรมแนะแนวเข้าศึกษาต่อในรูปแบบออนไลน์ 💻 น้อง ๆคนไหนสนใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้ามพลาด! มาร่วมสนุกพร้อมกัน วันที่ 9 เมษายน นี้ 

สำนักข่าว : CAMPHUB.in.th

KKU Huso Open House “มานุดมานี่” กิจกรรมแนะแนวเข้าศึกษาต่อในรูปแบบออนไลน์ 💻

น้อง ๆคนไหนสนใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้ามพลาด!

มาร่วมสนุกพร้อมกัน วันที่ 9 เมษายน นี้ 

URL :

https://www.facebook.com/408651225874986/posts/5201853906554670

 

วันที่เผยแพร่ : 03 เม.ย. 2564

Scroll to Top