เริ่ดที่สุด!!เดินหน้าปั้น ‘หนองเรือโมเดล’อำเภอต้นแบบแก้พยาธิใบไม้ตับฯ

สำนักข่าว : esanbiz.com

เริ่ดที่สุด!!เดินหน้าปั้น ‘หนองเรือโมเดล’อำเภอต้นแบบแก้พยาธิใบไม้ตับฯ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประชุมหารือสสอ.หนองเรือ เดินหน้าสู่ “หนองเรือโมเดล” อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ

URL : https://www.esanbiz.com/39953

วันที่เผยแพร่ : 03 เม.ย. 2564

Scroll to Top