มข.ร่วมรัฐพิธี ‘วันจักรี’ 6 เมษายน น้อมรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ห้องประชุมแก่นทอง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)  ในวันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมแก่นทอง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ เข้าร่วมงาน โดยมีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงานไม่เกิน 3 คน/หน่วยงาน และผู้เข้าร่วมงานรัฐพิธีฯ ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้า (สีขาว) อีกทั้งผู้ถือพานพุ่ม ใด้มีการสวมถุงมือสีขาว เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

ภายในพิธี ได้มีการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ประธานในพิธี กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ต่อด้วยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

สำหรับประวัติ “วันจักรี” ภาษาอังกฤษคือ Chakri Memorial Day ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ดังนั้นในวันที่ 6 เมษายนของทุกปีจึงนับเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี นอกจากนั้นยังเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทยอีกด้วย

Scroll to Top