แถลงการณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 4 เมษายน 64 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้แถลงข่าวผ่านคลิปวีดีโอเกี่ยวกับสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อ โควิด19 ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2  ราย ทำงานเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยเปิดเผยดังนี้

รับชมคลิปแถลงข่าวได้ที่นี่

 1. สรุปสถานการณ์
  1. จากการตรวจพบบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 ราย
  2. คณะแพทยศาสตร์ได้ประสานงานและสอบสวนโรค ได้รายชื่อผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับคนไข้ทั้งสองรายเป็นที่เรียบร้อย โดยกำลังดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดจากกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งมีกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลาง คาดว่าจะทำการตรวจหาเชื้อแล้วเสร็จภายในวันนี้ ส่วนกลุ่มความเสี่ยงต่ำจะทยอยตรวจหาเชื้อในลำดับต่อไป และผลการตรวจกลุ่มแรกที่สัมผัสใกล้ชิด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 เป็นลบทั้งหมด

       2. มาตรการควบคุมโควิด-19 ภายในคณะแพทยศาสตร์ มข ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เตรียมแผนในการรองรับการระบาดโควิด 19 ภายในคณะไว้แล้ว ขณะนี้มีการยกระดับการควบคุมภายในตามแผนการ คณะแพทยศาสตร์เป็นระดับ 5 (ระดับสูงสุด) มีสาระสำคัญดังนี้

  1. การงดและลดการผ่าตัด ที่ไม่เร่งด่วน เนื่องจากบุคลากรทั้งสองท่านอยู่ในแผนกที่มีการผ่าตัดในช่วงเวลา 7 วันที่ผ่านมา มีการสัมผัสเชื้อและสัมผัสบุคคลในบริเวณห้องผ่าตัดจึงมีความเสี่ยงสูง ทางคณะแพทยศาสตร์จึงต้องลดการผ่าตัดลง
  2. การให้บริการอื่นๆ ยังมีการตรวจและการรักษาอยู่ แต่ให้หลีกเลี่ยงการมาในกรณีไม่เร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 3-18 เมษายน 2564
  3. การกำจัดเชื้อในอาคาร อบโอโซน ทุกพื้นที่เสี่ยงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งแต่ละพื้นที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดังนั้นขอให้บุคลากรและผู้มารับบริการทุกท่านมั่นใจได้ว่าเราไม่ได้ละเลยในการทำความสะอาด ทั้งพื้นที่เสี่ยงและไม่เสี่ยง เราทำความสะอาดทุกๆพื้นที่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
  4. การเรียนการสอน ปรับออนไลน์ ทั้งหมดในส่วนของชั้นคลินิกก็เข้าสู่ช่วงปิดเทอมพอดี จะใช้ระบบอนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติ ขอย้ำให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองทุกๆท่านมีความสบายใจ ว่าสามารถเรียนและจบการศึกษาได้ตามกำหนดระยะเวลาปกติ
  5. การค้นหาเชิงรุก บุคคลภายนอก กลุ่มเสี่ยงสูง เช่น พักอยู่อาศัยในคอนโดเดียวกันกับผู้ติดเชื้อทางโรงพยาบาลบริการตรวจให้ทั้งหมด โดยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนร่วมกับทีม PCU ได้ดำเนินการประสานไปเพื่อให้ได้ประเมินความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ในกรณีมีความเสี่ยงสูง จะมีการติดต่อเชิญให้มาตรวจหาเชื้อและถ้ามีความเสี่ยงปานกลางหรือต่ำ ก็จะมีการตรวจในลำดับต่อไป และเมื่อทำการตรวจคัดกรองทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จะมีการสรุปผลให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในสองวันนี้

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ติดเชื้อ โควิด-19 และขณะนี้ทำการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ทำให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ต้องทำการปรับเปลี่ยนการให้บริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้มารับบริการโดย

 1. ผู้ป่วยนอก จะมีการลดจำนวนลงร้อยละ 50 ท่านที่มีอาการคงที่และมียาใช้อยู่ขอความกรุณามารับยาต่อเนื่องหลังวันที่ 18 เมษายน 2564 โดยจะมีการเพิ่มบริการเลื่อนนัดออนไลน์ผ่าน LINE OFFICIAL ของคณะแพทยศาสตร์ และมีโครงการส่งยาถึงบ้านไว้คอยบริการ
 2. สำหรับผู้ป่วยใน มีความจำเป็นต้องลดการผ่าตัด คนไข้ที่ไม่เร่งด่วน (Elective) และคนไข้บูรณาการนอกเวลา ตั้งแต่วันที่ 3 –  18 เมษายน 2564  โดยยังสามารถผ่าตัดเฉพาะคนไข้ฉุกเฉินและจำเป็นเท่านั้น จึงต้องขออภัยผู้ป่วยทุกท่าน
 3. สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการมารับการรักษาที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์สามารถเดินทางมารับการบริการได้ตามปกติ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วยพร้อมยังฝากถึงประชาชนทุกท่าน เนื่องจากสื่อโซเชียลมีความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูลมากและสื่อบางอย่างจะมีการเพิ่มเติมข้อมูลความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไป ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ดังนั้นอยากจะขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลจากสื่อที่เป็นทางการจากทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น  เพื่อความถูกต้องของข้อมูลขอให้ท่านติดตามไทม์ไลน์ผู้ป่วยอย่างเป็นทางการจากสสจ.

Scroll to Top