จ.ขอนแก่น จัดประกวดแคนวง “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน สืบสานดนตรีแคน” สืบสานและส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อีสาน

สำนักข่าว : กรมประชาสัมพันธ์

URL : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210326143713375

วันที่เผยแพร่ : 26 มีนาคม 2564

            

            ที่ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประกวดแคนวง สืบศิลป์ถิ่นอีสานสืบสานดนตรีแคน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชน จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ท่ามกลางการตรวจคัดกรองตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การประกวดแคนวง สืบศิลป์ถิ่นอีสาน สืบสานดนตรีแคน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองแห่ง “เสียงแคน ดอกคูน” ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ความมีเสน่ห์และกลิ่นอายของความเป็นอีสานยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม โดยเฉพาะการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน (แคน) และหมอลำ ให้คงอยู่ เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ สามารถกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นอีกทางหนึ่ง เกิดความภาคภูมิใจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน

นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การประกวดแคนวง สืบศิลป์ถิ่นอีสาน สืบสานดนตรีแคน เป็นเวทีที่เปิดกว้างให้เยาวชน ประชาชนทุกคนทั่วประเทศที่มีหัวใจ ในการอนุรักษ์ สืบสานดนตรีพื้นบ้านอีสานได้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 10 วง จาก จังหวัดนครพนม เลย ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์และขอนแก่น โดยการบรรเลงแคนวงเกณฑ์การประกวดมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อีสานที่มีความไพเราะ สื่อความหมายชัดเจน รูปแบบการนำเสนอ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีอีสานพื้นบ้านจากสถาบันต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน ประกอบด้วย จากศิลปินแห่งชาติ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,สมาคมหมอแคนจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนชนบทศึกษา ที่สำคัญ ยังเป็นการแสดงอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดขอนแก่น คือ เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณ ความมีเสน่ห์และกลิ่นอายของความเป็นอีสาน ผ่านเครื่องดนตรีและการแสดงดนตรีพื้นบ้านในประเภทแคน และหมอลำ

Scroll to Top