คณะนิติศาสตร์คว้าองค์กรดีเด่นด้านบริการวิชาการ และอันดับ 3 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล องค์กรดีเด่น สาขาบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2563 โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และ รางวัลอันดับ 3 สาขานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) โอกาสนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน ซึ่งจะเป็นกำลังใจและแรงผลักดันในการมุ่งมั่นพัฒนางานในด้านการบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อสังคม (Social Engagement) ต่อไป
Scroll to Top