มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  พร้อมบุคลากร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564 ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ภายในพิธี ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี นำผู้ร่วมพิธี ยืนตรงถวายความเคารพ  วางพานพุ่มดอกไม้ จุดธูปเทียนถวายเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เป็นอันเสร็จพิธี

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธี

หลังจากนั้น ได้มีการจัดพิธี “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี2564  ” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี อัญเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และเชิญสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 หลังจากนั้น  ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดขอนแก่น พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัล เป็นอันเสร็จพิธี

Scroll to Top