SMC ร่วมกับ “ไอเคคร๊าฟท์” เปิดตัว “ห้องผู้ป่วยพิเศษละมุนใจ ไกลโควิด”

สำนักข่าว : changeintomag

URL :  http://www.changeintomag.com/index.php/event/23692-2016-04-29-13-34-497458012806079232

วันที่เผยแพร่ : 23 มี.ค. 2564

SMC ร่วมกับ “ไอเคคร๊าฟท์” เปิดตัว “ห้องผู้ป่วยพิเศษละมุนใจ ไกลโควิด”

          จากนวัตกรรม “AVA™ Anti-Viral Allergy Free” ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยอัจฉริยะยับยั้งโควิด-19 ใช้ในสถานพยาบาลแห่งแรก! ในไทย

          นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด “ห้องผู้ป่วยพิเศษละมุนใจ ไกลโควิด” จากนวัตกรรม “AVA™ Anti-Viral Allergy Free” ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยอัจฉริยะยับยั้ง โควิด-19 รวมถึงเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ที่ได้รับการรับรองผลการวิจัยอย่างเป็นทางการจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันทดสอบระดับนานาชาติภายใต้มาตรฐาน ISO 18184 จากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง ทั้งนี้นับว่าเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย ที่นำนวัตกรรม AVATM มาใช้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอทุกชนิด (โดยมี  รศ.นพ.อภิชาติ     จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.นพ. ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ นายสุนทร ไกรตระกูล ประธานบริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเคคร๊าฟท์ จำกัด เข้าร่วมงาน)  ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top