อธิการ มข. เยือน คณะเกษตรศาสตร์ แนะการบริหารคณะยุคใหม่ เสริมทุนวิจัย หนุนนักวิชาการสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันนี้ ( 25 มีนาคม 2564 ) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  พบปะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบริหารการศึกษาในยุคปัจจุบัน  โดยครั้งนี้อธิการบดีเยือนคณะเกษตรศาสตร์เป็นครั้งที่ 2  และเป็นครั้งที่ 1/2564  โดยมีบุคลากรร่วมงานกว่า 100 คน ณ  ห้อง 5101  ตึก AG 05  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

การประชุมครั้งนี้เริ่มจาก รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ บรรยายภาพรวม โครงสร้างการบริหารจัดการคณะฯ การบูรณาการหลักสูตร  หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) จากนั้น อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้คำแนะนำ อาทิ  การตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มแหล่งทุน   การเสริมทุนนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมนักวิชาการสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  การรับรองมาตรฐานการเกษตร และการนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรช่วยเหลือชุมชนผ่านโครงการ U2T เป็นต้น

บรรยากาศในช่วงท้ายเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยเปิดโอกาสให้  คณาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เชื่อว่าการพบปะครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมวิสัยทัศน์คณะเกษตรให้สำเร็จ  เป็นคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตร เป็นผู้นำด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และเป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคมต่อไป

 

ข่าว  จิราพร  ประทุมชัย

ภาพ ชายชาญ หล้าดา

Scroll to Top