อธิการบดีชี้แจง กรณีนักศึกษาถูกทำร้ายร่างกาย เผย 4 มาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีนักศึกษาถูกทำร้ายร่างกาย ณ บริเวณริมบึงสีฐาน ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมวางมาตรการป้องกันในระยะยาว

     19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ. อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ร่วมแถลงมาตรการการป้องกันการเกิดเหตุทำร้ายร่างกาย ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น​

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงพื้นที่ ณ จุดเกิดเหตุเพื่อประเมินความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าว และดำเนินการกำหนดมาตรการการป้องกันขึ้น เพื่อป้องกันเหตุการณ์ในอนาคต ขณะนี้ได้มีการพิจารณาและกำหนดจำนวน 4 มาตรการหลัก ได้แก่

     มาตรการที่ 1 เพิ่มความสว่าง โดยการติดไฟเพิ่ม เป็นการป้องกันการหลบซ่อนของผู้ร้ายตามมุมมืดที่อาจเป็นจุดอับสายตา รวมถึงโคมไฟที่มีการทำงานโดยระบบโซลาร์เซลล์ที่จะทำงานเมื่อมีคนเดินผ่าน ซึ่งหากมีคนผ่านจะทำให้เกิดแสงสว่างตลอดได้

     มาตรการที่ 2 การเพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีการจับภาพเคลื่อนไหว หากเกินกำหนดเวลาที่เปิดให้บริการพื้นที่ หากมีบุคคลใดเข้าไปยังบริเวณพื้นที่ จะมีการแจ้งเตือนไปที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่จะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ในทันที ณ ขณะนั้น และหากมีสิ่งที่น่าสงสัยจะดำเนินการส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปดูแลความเรียบร้อย

     มาตรการที่ 3 เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปดูแลสถานที่ให้ดียิ่งขึ้น

     มาตรการที่ 4 ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังเร่งดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เพื่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเปิดให้ใช้ในเร็ว ๆ นี้

     นอกจากนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังกล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีมาตรการที่จะป้องกันในอนาคต พร้อมทั้งการดูแลเพิ่มเติมในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความเสี่ยง เช่นสนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างไรก็ตาม ก็ขอความร่วมมือจากบุคลลากรให้ระมัดระวังการเดินทางไปในพื้นที่สาธารณะในยามวิกาล รวมถึงสถานที่ที่มีความเปลี่ยวขอให้ระวัง ให้คำนึงถึงความปลอดภัย ไม่ควรไปคนเดียว หากลับตาคนหรือที่มืดก็ควรระวังเป็นพิเศษ ทางมหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินมาตรการในการป้องกันที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top