อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ เข้าพบคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรื่องหลักสูตรต่างๆ

สำนักข่าว : กรมประชาสัมพันธ์

URL :   https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210308213907617

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ เข้าพบคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรื่องหลักสูตรต่างๆ

วันที่เผยแพร่ : 8 มีนาคม 2564

วันนี้ (8 มีนาคม 2564) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะทำงาน เข้าพบคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรื่องหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ของคณะฯ และประสานความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป

จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ “ถอดบทเรียนแปลงกังหันและทุ่งดอกไม้” ของนักศึกษาชุมนุมเกษตรเรียนรู้ คณะเกษตร และรับมอบการแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top