คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ตามโครงการ U2T ร่วมวางแผนและดูพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือนในอำเภอบ้านไผ่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ตามโครงการ U2T ร่วมวางแผนและดูพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือนในอำเภอบ้านไผ่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ตามโครงการ U2T นำทีมโดย อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ อ.ดร.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ อ.ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม ลงพื้นที่ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมวางแผน และดูพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือน เพื่อออกแบบระบบแก้ไขปัญหาน้ำเสีย น้ำทิ้งจากชุมชน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นายก อบต.แคนเหนือ และทางผู้นำชุมชน

Scroll to Top