มข.จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา และร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาในโครงการ “ค่ายเรียนรู้วิถีธรรม วิถีชุมชน  คนจิตอาสา” และร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการค่ายเรียนรู้วิถีธรรม วิถีชุมชน คนจิตอาสา ณ วัดถ้ำผาเกิ้ง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางปภาภร ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายณัฐพล พวงคต หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา บุคลากรและนักศึกษาร่วมในกิจกรรมฯ

โดยช่วงเช้า  เป็นกิจกรรม “วิถีธรรม วิถีชุมชน” ซึ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชาวพุทธโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมอาหารเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ รับศีลรับพร และรับประทานอาหารร่วมกับพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ จากนั้นได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาร่วมในกิจกรรม “รวมพลคนจิตอาสา” เพื่อทำแนวกันไฟในบริเวณโดยรอบวัด และ       เข้าร่วมในกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับความเมตตาจาก  พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาเกิ้ง บรรยายธรรม ในหัวข้อ “คุณธรรมนำชีวิตผาสุข”

ทั้งนี้ โครงการค่ายเรียนรู้วิถีธรรม วิถีชุมชน คนจิตอาสา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะผ่านกระบวนการทำกิจกรรมจิตอาสา และ ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม โดยในกิจกรรม    ครั้งนี้ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 50 คน

ข่าว : นางสาวสุดารัตน์ ภูต้องใจ , นายไตรวุฒิ วาสนาม
ภาพ : นายพลภัทร สายเชื้อ , นายปรีดี ศรีตระกูล

Scroll to Top