ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดรับบริจาคสิ่งของ (KKU DONATE PLACE)

ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดรับบริจาคสิ่งของ (KKU DONATE PLACE)

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการตลาดรับบริจาคสิ่งของ (KKU DONATE PLACE) ซึ่งเปิดให้นักศึกษา /ศิษย์เก่า / บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้นำสิ่งของที่ใช้แล้ว หรือของใหม่ บริจาคเพื่อนำรายได้จากการบริจาคไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการจ้างงานนักศึกษาและค่าบริหารจัดการต่อไป

ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถได้รับลดหย่อนภาษี 2 เท่า ตามระเบียบของกรมสรรพากร
* บริจาคได้ที่ศูนย์สื่อสารการเรียนรู้มข. หรือ
* เว็บไซต์ donation.kku.ac.th
* ท่านที่สนใจซื้อของที่มีผู้บริจาคได้ที่เว็บไซต์ donationshop.kku.ac.th

ดูรายละเอียดได้จากคลิปด้านล่าง

Scroll to Top