เปิดแล้ว!แปลงดอกมากาเร็ต จุดเช็คอิน Landmark แห่งใหม่ ใน มข.

สำนักข่าว : esankhonkaennews

URL : http://news.esankhonkaennews.com/2021/02/21/14572

วันที่เผยแพร่ : 20 กุมภาพันธ์ 2021

เปิดแล้ว!แปลงดอกมากาเร็ต จุดเช็คอิน Landmark แห่งใหม่ ใน มข.

คณะเกษตรศาสตร์ มข. ริเริ่มจัดทำโครงการKKU Smart Flower Farm ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ และเป็นการปรับปรุงกายภาพภายในคณะและบริเวณรอบ ๆ ให้มีความสวยงาม เป็นการสร้าง landmark แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถขับรถไปจอดที่สวนได้เลย เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ 19 ก.พ.-7 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ไปจนถึงเวลาอาทิตย์อัสดงกันเลยทีเดียว เก็บค่าเข้าชมแปลงมากาเร็ตราคาเพียง ท่านละ 20 บาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2563  ที่ผ่านมา ที่ แปลงดอกมากาเร็ต บริเวณทิศใต้อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดแปลงดอกมากาเร็ต ร่วมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยา โดยมี ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนนายนราวิชญ์ จตุรัส  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าในเข้าเยี่ยมชมแปลงดอกมากาเร็ต ที่ บริเวณทิศใต้อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างคับคั่ง

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.กล่าวว่าแปลงดอกมากาเร็ต  (Marguerite field) เป็นแปลงไม้ตัดดอกในระบบเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการ KKU Smart flower farm สำหรับดอกแปลงมากาเร็ตนี้ มีความน่าสนใจ ประกอบไปด้วย จุดถ่ายรูปเช็คอินทุ่งดอกมากาเร็ต-ทุ่งดอกทานตะวัน และเรียนรู้ระบบน้ำ Smart Farm รวมถึงกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา ดนตรี Folksong ในสวน และการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณท์ทางการเกษตรจากนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับค่าเข้าชมแปลงมากาเร็ตราคาเพียง ท่านละ 20 บาท (นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ศิษย์ปัจจุบันเข้าชมฟรี) โดยรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมแปลงดอกมากาเร็ต จะนำไปสมทบทุนเพื่อต่อยอดความฝันของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ความประสงค์ไปศึกษาดูงานต่างประเทศอีกด้วย ในส่วนของที่จอดรถท่านสามารถขับรถไปจอดที่สวนได้เลย เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ 19 ก.พ.-7 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ไปจนถึงเวลาอาทิตย์อัสดงกันเลยทีเดียว

 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการ KKU Smart Flower Farm ภายใต้โครงการวิจัยรูปแบบ Research Program แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) รู้สึกชื่นชมคณะเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ริเริ่มจัดทำโครงการที่มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ และเป็นการปรับปรุงกายภาพภายในคณะและบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความสวยงาม เป็นการสร้าง landmark แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยจะเห็นได้จากความสำเร็จของการจัดทำแปลงกังหัน ครั้งที่ 8 และการจัดทำแปลงดอกคัตเตอร์ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกและสื่อสังคมภายนอกยิ่งขึ้น รวมไปจนถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ด้าน ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มข. กล่าวว่า โครงการ KKU Smart Flower Farm ของคณะเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการวิจัยรูปแบบ Research Program แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) ประจำปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินการขึ้น เพื่อนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีความแม่นยำสูง ควบคุมและสั่งการได้ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภาคการเกษตร ผ่านการจัดทำแปลงไม้ตัดดอกในระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) ทั้งระบบการให้น้ำ การจัดการปุ๋ยและธาตุอาหาร การตรวจวัดค่าความเป็นกรดเบส และค่าการนำไฟฟ้า หรือค่าเกลือของดิน

ศ.ดร.มนต์ชัย กล่าวอีกว่าซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะถูกเชื่อมโยงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และบันทึกข้อมูลจัดเก็บในคลาวน์ (Cloud) เกษตรกรผู้ใช้งาน สามารถควบคุม สั่งการได้แบบ real time ผ่านแอพพลิเคชั่นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone) ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน โดยเลือกชนิดไม้ดอกที่มีศักยภาพ คือ ดอกมากาเร็ต (Margaret) พืชในสกุลเดียวกับดอกเบญมาศ มีสีโทนชมพู ไปจนถึงม่วงอ่อน สีสันสดใส และกำลังได้รับความนิยมในสื่อออนไลน์ ทั้งในการปลูกประดับแปลงพัฒนาภูมิทัศน์ และการใช้เป็นไม้ตัดดอก

ศ.ดร.มนต์ชัย กล่าวด้วยว่าโดยนอกจากนี้ ไม้ดอกดังกล่าวยังมีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในช่องปากและบรรเทาอาการปวดจึงอาจมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพืชสมุนไพร และเครื่องดื่มสุขภาพได้ในอนาคต นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานนอกห้องเรียน โดยการลงมือปฏิบัติจริง ของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรมกว่า 30 คน ในการสร้างสรรค์และวางแผนจัดการการผลิตดอกมากาเร็ตในระบบเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การ Transform Education ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยเช่นกัน

ส่วน นายนราวิชญ์ จตุรัส  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มข. กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมนี้มีความเป็นมา จากการที่หลักสูตรเกษตรนวัตกรรมได้รับการสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนได้จัดทำโครงการเพื่อเสริมความสามารถด้านการเป็นผู้ประกอบการ smart farm และการทำงานเป็นทีม ประกอบกับพวกผมมีความใฝ่ฝันอยากที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ จึงอยากจะทำโครงการที่จะเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว และได้เล็งเห็นว่า ธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้เชิงท่องเที่ยวเกษตร เป็นกิจการที่สร้างรายได้และสร้างอาชีพในอนาคตได้

นายนราวิชญ์ กล่าวถึงแนวคิดดังกล่าวว่าเริ่มต้นจากกิจกรรมในวันพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี จึงได้ขยายแนวคิดมาสู่การทำแปลงดอกไม้เพื่อการตัดดอก ไม่ว่าจะเป็นดอกคัตเตอร์ มากาเร็ต ทานตะวัน โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับการผลิตและการจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำ ระบบไฟอัตโนมัติ ในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งการดำเนินงานได้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ จนกระทั้งถึงการเก็บเกี่ยว และจะได้นำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนากับน้อง ๆ นักศึกษาในรุ่นต่อไป

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมแปลงดอกมากาเร็ต ได้ตั้งวันนี้ถึง 7 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ไปจนถึงเวลาอาทิตย์อัสดงกันเลยทีเดียว เตรียมชุดสวย ๆ เตรียมกล้องให้พร้อม แปลงดอกมากาเร็ต รอคุณมาเช็คอินอยู่”นายนราวิชญ์ กล่าว.

Scroll to Top